Kerkterras 2017 Kerkterras 2017

Iedereen in Vlaardingen kent het Zomerterras: de laatste 3 weekenden in de zomervakantie staat het Oranjepark bol van muzikale activiteiten. 
Dit jaar wordt op 20 augustus om 10.15 uur een oecumenische viering voor jong en oud gehouden op het terrein van het Zomerterras onder de naam

Kerkterras

Deze kerkdienst wordt vormgegeven door de wijkgemeenten Ambacht-Oost, Holy en Centrum-West van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen, deelgemeenschap Willibrord te Vlaardingen van de Goede Herderparochie, de Volle Evangelie Gemeente Vlaardingen, kerk van de Nazarener Vlaardingen en Remonstranten te Vlaardingen. Het thema van de viering is '

All you need is love

Wij hopen u en jou daar te ontmoeten!

PS 1.Er is een crèche voor de allerkleinsten.
PS 2. Bij slecht weer - waar we niet van uit gaan - is de ‘Grote kerk’ de schuilkerk.

 
Kerkcentrum Holy Kerkcentrum Holy

 
Diensten komende week Diensten komende week

Zondag 20 augustus 2017
Kerkcentrum Holy
geen viering > KERKTERRAS
Het Zonnehuis
10:15 uur - Voorganger: Ds. Jan de Geus
Drieënhuysen
geen viering
 

 
WELKOM WELKOM

De Protestantse Wijkgemeente Holy is een levende gemeente van mensen, die zich verbonden weet in haar geloof in de Heer. Voor de Wijkgemeente zijn de vieringen het hart van het gemeenschappelijk geloofsleven. Het grote verhaal van God en Israël, en alle mensen die daarmee in en door Jezus van Nazareth zijn verbonden vormen de bron en het geheim van het geloof. Met oog en hart voor elkaar en met een opdracht voor samenleving en wereld kunnen we als Wijkgemeente zinvol functioneren.

Kernwaarden als geloof, gastvrijheid, openheid, ontmoeten, helpen, betrokkenheid en verantwoordelijkheid staan centraal. Dat betekent: wij zijn er voor anderen, midden in de wijk en in de maatschappij, maar ook: voor de wereld, gericht op gerechtigheid en vrede.

In onze Wijkgemeente mag het niet allereerst gaan om papieren, dogma's en regels, maar gaat het om mensen. Iedereen is welkom en iedereen mag er zijn.

Onze Wijkgemeente stelt in het dagelijks functioneren de begrippen pluriformiteit en gemeenschap in samenhang centraal, daarbij steeds zoekend wat ons verbindt. 
Wij streven er heel bewust naar eenheid en verscheidenheid op een goede en opbouwende wijze te laten samengaan.